Omgeving

Batenborg Bed & Breakfast, ligt te midden van een prachtig oude kwelderlandschap, een gebied van wierden en dijken.

Rond 700 v. Chr. ontstond in het Groningse kustgebied door opslibbing een kwelderlandschap. Dit kwelderlandschap werd doorsneden met geulen en prielen. Zoals je ze nu op het wad ook tegenkomt zo meanderen deze prielen, nu maren, door het Groningse landschap. De eerste bewoners vestigden zich ongeveer 600 jaar voor Christus in Noord-Groningen. Ze waren afkomstig van de Drentse zandgronden en vestigden zich op de oeverwallen van de Hunze en Fivel. Van deze bewoning is veel zichtbaar, bijna alle dorpen in dit gebied zijn op opgeworpen heuvels gebouwd, de wierden.

Het ophogen van de kunstmatige woonheuvels deed men met huisafval, dierlijke mest en zoden. Door eb- en vloedwerking veranderde de kustlijn. Stormvloeden veroorzaakten veel leed, Honderd duizenden mensen zijn in loop der jaren tot ca. 1700 verdronken. De eerste dijken werden pas 1000 jaar geleden gebouwd. Ook begon men met inpolderen en landaanwinning. De kustlijn veranderde daardoor opnieuw. De getijdenstromingen werden beïnvloed, er was geen eb- en vloedwerking meer, de zee werd een halt toegeroepen. Rondom Batenborg, liggen de prachtigste plekjes met wierden, maren en dijken, zij vertellen U de geschiedenis van dit prachtig landschap.

Een indicatie van dit prachtig gebied krijgt U door de foto’s. (fotograaf Coen van der Molen)

Batenborg Pieterburen
Batenborg Pieterburen
Aduarderzijl en het Reitdiep Garnwerd
Aduarderzijl en het Reitdiep Garnwerd

Meer informatie en links

Ontstaan van Groningen:
www.wierdenland.nl

voor bezoek van de kleinste getijdenhaven van Nederland:
www.zielhoes.nl

zwerftocht over het wad
www.wadgids.nl

nog meer omgeving
www.vvvlauwersland.nl

de menkemaborg
www.schathoes-menkemaborg.nl

zeehonden
www.zeehondencreche.nl

varen, kanoën en eten.
www.marenland.nl

 

Firma Beeld

Comments are closed.